EU-domstolen: Louboutins røde såler skal ikke tråkkes på

De ikoniske hælene

Louboutins rødsålede sko ble lansert for over et kvart århundre siden. Fra starten har den kjente franske designeren kjempet mange kamper for å beskytte dem fra konkurrenter. Når man må ut med over 6000 kroner for et par, er det mange som har villet lage rimeligere kopier av hælene med rød såle.

Varemerkeregistrering er viktig for å sikre og beskytte rettighetene til produktet mot konkurrenter. Å registrere et varemerke kan virke verdiøkende. Det vil blant annet kunne bidra til større markedsandeler og gjøre virksomheten mer attraktiv for samarbeidspartnere og investorer. Særlig i moteindustrien er rettighetene man kan registrere eller opparbeide seg viktige for å overleve. Produsenter av briller, vesker, klesplagg og sko lever av at forbrukerne forbinder akkurat deres varemerke med noe dyrt og luksuriøst, eller rett og slett god kvalitet. I Norge har Louboutins røde såler vært registrert som varemerke siden 2010, og sålene ble nylig varemerkeregistrert også i India. Registreringen betyr at ingen konkurrenter kan selge sko med en forvekselbar rød såle.

Louboutin i EU-domstolen

Denne uken avsa EU-domstolen dom i en sak som gjaldt Louboutins varemerkeregistrering av den røde sålen i Benelux-landene. Saken går tilbake til 2013 og gjaldt den nederlandske skokjeden Van Haren Schonen B.V’s produksjon av en sko med røde såler. Dette falt ikke i god jord hos Louboutin, som anklagde Van Haren for å ha krenket deres varemerke. Den nederlandske domstolen i Haag ga Louboutin medhold, men Van Haren anket beslutningen og hevdet at Louboutins registrerte varemerke i Benelux var ugyldig og måtte slettes. Før den nasjonale domstolen i Haag behandler saken på nytt ba de EU-domstolen om en uttalelse angående det omtvistede spørsmålet.

For å kunne registrere et varemerke, må visse krav oppfylles. Varen må bestå av et kjennetegn som gjør det mulig å gjengi varen grafisk og skille den fra andres, for eksempel gjennom ord, navn eller figurer. For å unngå overregistrering finnes flere unntak for hva som ikke kan bli registrert som eget varemerke. Man kan blant annet ikke få registrere et varemerke som utelukkende består av en form som gir varen en vesentlig verdi. EU-domstolen ble derfor bedt om å avklare om en farge påført sålen til en høyhælt sko utelukkende består av varens «form».

De fleste vil nok si seg enige i at en høyhælt sko ikke er mye verdt uten den høyhælte delen av skoen. Louboutin argumenterte likevel for at deres varemerke, den røde sålen, ikke var et formmerke. Det var nemlig ikke en spesifikk høyhælt form motehuset forsøkte å registrere, men bare plasseringen av den røde fargen.

Etter en vurdering av EUs varemerkedirektivs art. 3, kom EU-domstolen frem til at registreringen av varemerket måtte tillates. Retten uttalte at selv om en del av varens form spiller en rolle i forbindelse med avgrensingen av fargen, kunne det ikke legges til grunn at kjennetegnet til varen besto utelukkende av denne formen. Dette var fordi varemerkeregistreringen tilsiktet å beskytte påføringen av rødfargen på en spesifikk plassering av skoen, og ikke selve «formen» på skoen. Ettersom fargen spiller en såpass vesentlig rolle for varen, kunne ikke varemerket kun anses som et formmerke.

Hva betyr dommen egentlig?

Det ikoniske røde underlaget representerer mer enn bare et fargevalg. Skoene oser prestisje og vellykkethet og det er nettopp dette et varemerke skal beskytte. Når sko med røde såler blir solgt eller brukt, så skal alle forbrukere som ser dem vite at disse kommer fra Louboutin i Paris. Dette betyr at resten av verden vil vite at dette er ekte vare. Nettopp dette er et sentralt poeng med varemerkesystemet.

Det er ingen ny sak at motemongoler går til sak for å beskytte sine kreasjoner. Selv blant mindre aktører og tredjeparter har det blitt en slags moralsk kamp i å avsløre og kaste lys på kjeders kopiering av andres innsats. Se bare på den populære Instagram-kontoen Diet Prada som eksisterer for å sammenligne kjente merkers klær og varer med allerede eksisterende klær og varer.

Industrien og markedet har flere artister og produsenter med egne særtrekk som skiller dem fra hverandre likeså mye som det inspirerer andre aktører. Grensen mellom hva som kan og ikke kan beskyttes vil derfor være vanskelig å måle.

Kreativitetens grenser

EU-domstolens avgjørelse vil naturligvis ha stor betydning for Louboutins videre salg av sko. Men den vil også påvirke konkurrenters adgang til å selge sko, da det nå blir vanskeligere for andre å selge rødsålede sko. Avgjørelsen vil nok også oppmuntre andre aktører som benytter seg av fargekombinasjoner eller mønstre som sitt særpreg til å prøve å registrere nye varemerker.

Dette kan få som følge at designregistrering blir mindre attraktivt for motehus. Den gir kun beskyttelse for utseende til et produkt, forskjellig fra varemerkeregistrering som knytter seg til kjennetegnet eller særpreget for produktet. Prosessen mot å få et produkt designregistrert anses også noe enklere enn ved varemerkeregistrering, men med litt mindre vern. Designet være helt nytt, og man kan aldri registrere et design for lengre enn 25 år i Norge i motsetning fra et varemerke som kan registreres og forlenges for evig tid så lenge det oppfyller de andre kravene.

Dersom det er mulig å gi en sko beskyttelse som varemerke gjennom en farges plassering på skoen, kan en stille spørsmål ved hvilken rolle designregistrering vil spille i fremtiden. Vil nå flere moteaktører prøve å få registrert sine utgåtte designrettigheter som varemerker i stedet?

 

Bing Hodneland har tidligere omtalt de samme røde skoene:

https://www.hegnar.no/Nyheter/Naeringsliv/2016/03/Louboutin-ser-roedt

 

Denne artikkelen (skrevet av advokatfullmektig Grete Eline Brunsvig og praktikant Jenny Marie Solgaard) er også publisert på Hegnar.no.


Bing Hodnelands avdeling for IT & Media dekker alle de sentrale rettsområdene som er relevante for IT- og mediebransjen: Opphavsrett, varemerkerett, markedsrett, ytringsfrihet, personvern, medierett, ehandels- og ekomrett samt reglene om offentlige anskaffelser.

Vi har bred kompetanse – blant annet rundt spørsmål om varemerke.

Ta gjerne kontakt i dag for en uforpliktende samtale hvis du har spørsmål – så finner vi sammen den beste løsningen.

Kontaktpersoner

Mathias Lilleengen – Jon Wessel-Aas – Stine Helén Pettersen

Forfatter

Grete Eline
Brunsvig

advokatfullmektig