Curriculum Vitae

print

Benedicte Langford er tilknyttet faggruppene Arbeidsrett og IT & Media.

Benedicte har bred kompetanse innenfor immaterialrett, og særlig innenfor områdene opphavsrett, markedsføringsrett og varemerkerett. Hun arbeider også med arbeidsrett hvor hun bistår både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden.

Arbeidsområder

Immaterialrett  
Opphavsrett (artister og forfattere), varemerkerett og markedsføringsrett 
Andre  
Offentlige anskaffelser, arbeidsrett. kontraktsrett og lisensavtaler 

Arbeidserfaring

2014-dd  
Bing Hodneland advokatselskap DA Advokat/senioradvokat, IKT-, medie- og immaterialrettavdelingen 
2011-2014  
Bing Hodneland advokatselskap DA Advokatfullmektig, IKT-, medie- og immaterialrettavdelingen 
2007-2011  
BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge) Juridisk rådgiver 

Utdanning

2007  
Universitetet i Oslo Master i rettsvitenskap. Spesialisering innenfor opphavsrett og juridisk engelsk 

Organisasjoner, verv osv.

2007-2011  
Styremedlem i CLARA, en on-line informasjonssentral om opphavsrett og klargjøring av rettigheter i Norge 
2008-2011  
Varamedlem i Norcode (The Norwegian Copyright Development Association)