Curriculum Vitae

print

Camilla har siden 1996 jobbet med forretningsjuridiske spørsmål, og har særlig kompetanse på skatte- og selskapsrett.

Arbeidsområder

Skatt  
Løpende rådgivning til selskaper og personer i forbindelse med nasjonale og internasjonale skattespørsmål, planlegging, tvister og forhandlinger. Generasjonsskifte og arveavgift. 
Kjøp og salg av virksomheter  
Generell selskapsrett, kjøp og salg av virksomhet. Rådgivning herunder uarbeidelse av selskapsdokumenter, aksjonæravtaler mv. 

Arbeidserfaring

2013-dd  
Bing Hodneland advokatselskap DA Partner/advokat, leder Skatt og Avgiftsavdelingen 
2008-2013  
Kluge Advokatfirma DA Partner (skatterett, selskapsrett) 
1998-2008  
Kluge Advokatfirma DA Advokatfullmektig og fast advokat (skatterett, selskapsrett) 

Utdanning

1995  
Universitet i Oslo Cand. jur. Spesialisering innenfor skatterett og selskapsrett 
2004  
Handelshøyskolen BI Grunnleggende bedriftsøkonomi 

Organisasjoner, verv osv.

Styreverv  
2006-dd Styremedlem og nestleder i Nordic Mining ASA