Curriculum Vitae

print

Eirik Gåskjønli er tilknyttet avdeling for fast eiendom og entreprise. Han yter bistand på hele fagfeltet, med særlig fokus på oppføring og entreprise.

Eirik har erfaring fra ulike former for tvisteløsning, innen voldgift og de ordinære domstolene.

Arbeidsområder

Fast eiendom og entrepriserett  
Fast eiendom, herunder boligrett, eiendomsutvikling, entrepriserett, kontraktsrett og eiendomstransaksjoner.  

Arbeidserfaring

2014-dd  
Bing Hodneland advokatselskap DA Advokat/senioradvokat, fast eiendom og entrepriseavdelingen 
2012-2013  
Rana tingrett Dommerfullmektig 
2011-2012  
Simonsen advokatfirma DA Advokat 
2009-2010  
Forsvaret Vernepliktig jurist, Forsvarets operative hovedkvarter 
2008-2011  
Simonsen advokatfirma DA Advokatfullmektig 
2005-2006  
Jusshjelpa i Nord-Norge Saksbehandler 

Utdanning

2008  
Universitet i Tromsø Mastergrad i rettsvitenskap. Masteroppgave innenfor internasjonal privatrett. 
2007  
University of California, Berkeley Spesialfag internasjonal tvisteløsning og rettsøkonomi