Curriculum Vitae

print

Frode har mange års erfaring med forretningsjuridisk rådgivning hvor han særlig har spesialisert seg innenfor selskapsrett, avgiftsrett og eiendomsskatt.

Arbeidsområder

Kjøp og salg av virksomheter  
Generell selskapsrett, utarbeidelse av aksjonæravtaler, forhandlinger, kontrakter etc. Bistår i forbindelse med nasjonale og internasjonale transaksjoner, opptrer på vegne av kjøpere, selgere, fusjonerende parter og investorer 
MVA, eiendomsskatt og særavgifter  
Bistand i forbindelse med avgiftsplanlegging, tvister og forhandlinger innenfor alle bransjer. Ekspert på merverdiavgiftsrett og eiendomsskatt 

Arbeidserfaring

2011-dd  
Bing Hodneland advokatselskap DA Partner/advokat, leder avdelingen Selskapsrett og Transaksjoner 
2002-2011  
Advokatfirmaet Schjødt DA Senioradvokat 
1998-2002  
KPMG Law advokatfirma DA Advokatfullmektig 
1995-1998  
Fylkesskattekontoret Førstekonsulent 
1994-1995  
Fylkesmannen i Sogn & Fjordane Konsulent 

Utdanning

1994  
Universitetet i Bergen, juridisk avdeling Cand.jur. 
1989  
Distriktshøgskolen i Molde Studier i økonomi og administrasjon 

Utvalgte publikasjoner

Bøker  
«Finansielle tjenester og merverdiavgift», 2004 
 
«Praktisk merverdiavgift», 2000 
 
“Relevanskriteriet i merverdiavgiftsloven”, Skatterett 2/1999 
 
Artikler i utvalgte publikasjoner og magasiner