Curriculum Vitae

print

Hermon Melles er tilknyttet faggruppen IT & Media. Han skrev avhandlingen "Har vi rett til å få vite hva roboter tenker? Retten til forklaring ved automatiserte avgjørelser etter GDPR."

Arbeidsområder

IT & Media

Arbeidserfaring

2019–dd  
Bing Hodneland advokatselskap DA Advokatfullmektig, IT & Media 
2019-dd  
Universitetet i Stavanger Sensor, Institutt for rettsvitenskap 
2018-dd  
Høgskolen i Innlandet Sensor, Institutt for rettsvitenskap 
2018  
Wikborg Rein, Oslo Skriveplass 
2018  
Diverse advokatfirma Praktikantopphold 
2018  
Akershus Fylkeskommune Konsulent 
2017-2018  
Jussformidlingen, Bergen Saksbehandler 
2013-2016  
Lowell, Oslo Saksbehandler 

Utdanning

2018  
Universitetet i Bergen Master i Rettsvitenskap 

Tillitsverv

Publikasjoner