Curriculum Vitae

print

Hanne Reese Holm er tilknyttet faggruppene Skatt & Avgift og Selskapsrett & Transaksjoner. Hun har bakgrunn fra Skatteetaten og advokatvirksomhet, blant annet i E&Y.

Arbeidsområder

Skatt og avgift 

Arbeidserfaring

2017-dd  
Bing Hodneland advokatselskap DA Advokat, Skatt & Avgift 
2016-2017  
Codex Advokat Oslo AS Advokatfullmektig / advokat 
2014-2016  
Ernst & Young Advokatfirma AS (EY Tax and Law) Advokatfullmektig 
2012-2014  
Skatteetaten Skattejurist 
2008-2012  
Utlendingsnemnda Førstekonsulent/rådgiver 
2005-2007  
Universitetet i Oslo, Det Juridiske fakultet IT-veileder 

Utdanning

2008  
Humboldt University of Berlin Fag: Internasjonale organisasjoners rett, krigens folkerett, internasjonal strafferett og luftrett/verdensromrett 
2008  
Universitetet i Oslo Mastergrad i rettsvitenskap 

Tillitsverv

Publikasjoner