Curriculum Vitae

print

Henrik Wergeland Waale er tilknyttet faggruppen Fast Eiendom & Entreprise. Han yter bistand innenfor fast eiendom med hovedvekt på boligrett, transaksjoner og eiendomsutvikling.

Henrik skrev masteroppgave om entreprenørens fritak fra plikt til naturaloppfyllelse ved lovstridig innhold i byggherrens arbeidsbeskrivelse.

Arbeidsområder

Fast eiendom og entreprise

Arbeidserfaring

2017–dd  
Bing Hodneland advokatselskap DA Advokatfullmektig, Fast Eiendom & Entreprise 
2016-2017  
Advokatfirmaet Seland Orwall DA Advokatfullmektig 
2014-2016  
Oslo og Omegn Boligforvaltning AS Forvaltningskonsulent 
2013  
Huseiernes Landsforbund Juridisk konsulent 

Utdanning

2015  
Universitetet i Oslo Master i rettsvitenskap 

Tillitsverv

Publikasjoner