Curriculum Vitae

print

Ida Maria Rudjord er tilknyttet faggruppene IT & Media og arbeidsrett. Hun skrev masteroppgave om pressens rett til innsyn i straffesaksdokumenter.

Arbeidsområder

IT & Media, Arbeidsrett 

Arbeidserfaring

2017–dd  
Bing Hodneland advokatselskap DA Advokatfullmektig, IT & Media og Arbeidsrett  

Utdanning

2017  
Universitetet i Oslo Master i Rettsvitenskap 
2010-2016  
Universitetet i Bergen Bachelor i sammenliknende politikk 
2011-2012  
University of Leeds, Storbritannia Utveksling; international politics 

 

Tillitsverv

2012-2014  
Røde Kors, vitnestøtte Bergen tingrett 

Publikasjoner