Curriculum Vitae

print

Ingrid Therese Hopsø har bred kompetanse innenfor fast eiendoms rettsforhold. Hun har arbeidserfaring fra ulike enheter og nivåer i kommunal sektor og stor innsikt i saksgangen i offentligrettslige prosesser. Hun har særlig kompetanse innenfor plan- og bygningsrett. Videre bistår hun i eiendomstransaksjoner, herunder due diligence-prosesser og kjøp av eiendomsselskaper.

Arbeidsområder

Fast eiendom  
Eiendomsrett, eiendomsutvikling, leie og eiendomstransaksjoner, grunnleie og kontraktsrett

 

Arbeidserfaring

2013-dd  
Bing Hodneland advokatselskap DA Advokat, fast eiendom og entrepriseavdelingen 
2011-2012  
Bing Hodneland advokatselskap DA Advokatfullmektig, fast eiendom og entrepriseavdelingen 
2008-2011  
Byrådsavdeling for byutvikling og Byrådsavdeling for finans og næring, Oslo kommune Spesialrådgiver, Seksjon for bolig- og eiendomsutvikling 
2007-2008  
Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Oslo kommune Spesialkonsulent, Kjøp- og salgsseksjonen, Eiendomsavdelingen 
2004-2006  
Lenvik kommune Juridisk rådgiver og konstituert kemner 
2003-2004  
Trondheim tingrett Namsfullmektig 
2003  
Sør-Trøndelag tingrett Førstekonsulent 
1998-2002  
Trondheim byfogdembete Vikar med ansvar for tinglysing, skiftesaker og konkurssaker 

Utdanning

2008  
BI Eiendomsutvikling med finansiering 
2002  
Universitetet Cand. jur. Spesialisering innenfor garantirett, arbeidsrett og husleie- og eierseksjonsrett