Curriculum Vitae

print

Jenny Marie Solgaard er tilknyttet faggruppen IT & Media. Hun skrev avhandlingen «Innebar HR-2018-1036-A en endring av arbeidstidsbegrepet i norsk rett?».

Arbeidsområder

IT & Media og arbeidsrett 

Arbeidserfaring

2019–dd  
Bing Hodneland advokatselskap DA Advokatfullmektig, IT & Media 
2017–2018  
Juridisk rådgivning for kvinner Saksbehandler 
2015-2018  
Bing Hodneland advokatselskap DA Studentmedarbeider og praktikant  

Utdanning

2018  
Universitetet i Oslo Master i Rettsvitenskap 

Tillitsverv

Publikasjoner