Curriculum Vitae

print

Julia Onsager Steen er tilknyttet vår avdeling for fast eiendom og entreprise.

Julia arbeider med spørsmål knyttet til boligrett, eiendomstransaksjoner og generelle problemstillinger relatert til fast eiendoms rettsforhold.

Hun skrev masteravhandling om «Overdragelse av næringseiendom. Rettslige problemstillinger i forbindelse med ulike metoder for eiendomstransaksjoner».

Arbeidsområder

Fast eiendom og entrepriserett  
Fast eiendom, herunder boligrett, eiendomsutvikling, entrepriserett, kontraktsrett og eiendomstransaksjoner.  

Arbeidserfaring

2017-dd  
Bing Hodneland advokatselskap DA Advokat, fast eiendom og entrepriseavdelingen 
2013-2017  
Bing Hodneland advokatselskap DA Advokatfullmektig, fast eiendom og entrepriseavdelingen 
2012  
Advokatfirmaet Torkildsen & Co Trainee 
2011  
Advokatfirmaet Torkildsen & Co Trainee 

Utdanning

2012  
Universitetet i Oslo Master i rettsvitenskap. Spesialisering innenfor petroleumskontrakter og selskapsrett. 
2007  
Handelshøyskolen BI Bachelor i økonomi og forretningsjus.