Curriculum Vitae

print

John Gulbrandsen er en av Norges ledende immaterialrettsadvokater og er en meget erfaren og dyktig arbeidsretts- og prosedyreadvokat.

Arbeidsområder

Medierett og immaterialrett  
Opphavsrett, varemerke, markedsføringsrett, designrett, patent og kringkastingsrett 
Arbeidsrett  
Kollektiv arbeidsrett, tariffavtaler, individuell arbeidsrett og fagforeningsavtaler 
Tvisteløsning  
Prosedyre, mekling og tvisteløsning innenfor de fleste bransjer 

Arbeidserfaring

2011-dd  
Bing Hodneland advokatselskap DA Partner, IP og TMT avdelingen 
1997  
Møterett for Høyesterett 
1994-2010  
Wiersholm, Mellbye & Bech advokatfirma AS Partner/Advokat 
1990-1994  
Wiersholm, Mellbye & Bech advokatfirma AS Advokatfullmektig, fast advokat 
1987-1990  
Kulturdepartementet Førstekonsulent 
1986-1987  
Norsk Filminstitutt Førstekonsulent 
1982-1983  
Institutt for rettsinformatikk, Oslo Vitenskapelig assistent 

Utdanning

1986  
Universitet i Oslo Cand. jur. Spesialisering innenfor opphavsrett, IKT-rett etc. 

Utvalgte publikasjoner

Bok  
«Infomediarett», 2002 (forfatter av kapitlene innen medieregulering)