Curriculum Vitae

print

Jon er en av Norges mest erfarne medierettsadvokater. Han har arbeidet med ytringsfrihet, personvern, opphavsrett og menneskerettigheter, og prosedyre om slike saker i domstolene, siden 1995, blant annet som advokat i NRK i 12 år.

Arbeidsområde

Personvern, IKT- og medierett  
Kringkasting, presse, sosiale medier, ærekrenkelser, personvern, ytringsfrihet og opphavsrett. Arbeider også innen varemerkerett, markedsføring, kontrakter, menneskerettigheter og prosedyre 

Arbeidserfaring

2015  
Møterett for Høyesterett 
2011- dd  
Bing Hodneland advokatselskap DA Partner, IKT- og immaterialrettavdelingen 
2008- dd  
Den internasjonale juristkommisjonen, norsk avdeling Styremedlem og generalsekretær 
1999-2011  
Norsk Rikskringkasting Advokat 
1995-1999  
Advokatfirmaet Schjødt Advokatfullmektig og advokat 

Utdanning

1995  
Universitetet i Oslo Cand. Jur. 
1988  
London School of Economics & Political Science Bsc. Econ. (International Relations) 
1985  
United World College of the Atlantic International Baccalaureate 

Organisasjoner, verv osv.

1995-dd  
Veileder for studentlaget fra Universitetet i Oslo i den årlige Nordisk Prosedyrekonkurranse i Europeiske menneskerettigheter Veileder/sensor på masteravhandlinger på Universitetet I Oslo. Det juridiske fakultet Medlem av fagutvalget for medierett og fagutvalget for Juristenes Fagdager, Juristenes Utdanningssenter Foreleser i medierett, menneskerettigheter og IKT-rett ved blandt annet Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI og Juristenes Utdanningssenter 
1999-2011  
Medlem av the Legal Committee of the European Broadcasting Union 

Utvalgte publikasjoner

2018  
Forfatter (med advokat Magnus Ødegaard) av Personvern – Publisering og behandling av personopplysninger 
2000-dd  
En rekke publikasjoner i fagtidsskrifter og bøker, om medierett, personvern, menneskerettigheter med videre, se oversikt på hans egen blogg