Curriculum Vitae

print

Knut yter bistand innenfor fagfeltet fast eiendom og entreprise, med særlig fokus på eiendomsrett, herunder eiendomsutvikling, kjøp/salg, megling, utleie og forvaltning.

Knut er leder for vår fagavdeling for fast eiendom og entreprise.

 

Arbeidsområder

Fast eiendom  
Eiendomsrett, herunder eiendomsutvikling, kjøp/salg, megling, utleie og forvaltning 

Arbeidserfaring

2009-dd  
Bing Hodneland advokatselskap DA Tilknyttet virksomhetsområdet Fast eiendom & entreprise. Tidligere også tilknyttet virksomhetsområdet IT & media med  fokus på bistand til gründere, artister og etablerte næringsdrivende med sikring av rettigheter til eget navn og varemerke samt med utarbeidelse og gjennomføring av strategier for kommersialisering av immaterielle rettigheter. 
2017-dd  
Partner, tilknyttet virksomhetsområdet Fast eiendom & entreprise 
2013-2016  
Advokat, tilknyttet virksomhetsområdene Fast eiendom & entreprise og IT & media 
2013  
Advokatbevilling 
2009-2013  
Advokatfullmektig, tilknyttet virksomhetsområdene Fast eiendom & entreprise og IT & media 
2008-2009  
Patentstyret, Oslo Førstekonsulent Design- og varemerkeavdelingen 
2004-2005  
JussBuss, Oslo Medarbeider 

Utdanning

2008  
Universitetet i Oslo Master i rettsvitenskap. Spesialisering innenfor immaterialrett og
patentrett 

Organisasjoner, verv osv.

2008-dd  
Styremedlem Frokostkjelleren AS (studentpub formelt organisert som selskap) 
2002-2010  
Juristforeningen, studentforening ved Universitetet i Oslo. En rekke verv, herunder styreformann, styremedlem i HumAk (Jussens humanitære aksjon) og alumni-verv.