Curriculum Vitae

print

Limita Lunde er tilknyttet faggruppen IT og Media samt arbeidsrett. Hun har spesialisering innen arbeidsrett og skrev masteravhandling om arbeidsgivers tilretteleggingsplikt. Limita har etter endt utdannelse jobbet 7 år som daglig leder for Parkteatret Scene AS og har bred erfaring fra musikkbransjen.

Arbeidsområder

IT & Media og Arbeidsrett

Arbeidserfaring

2017-dd  
Bing Hodneland advokatselskap DA Advokatfullmektig deltid, IT & Media og Arbeidsrett 
2010 - dd  
Parkteateret Scene AS Daglig leder 
2010  
Parkteateret Scene AS Nestleder 
2009  
Advokatfirmaet Arntzen de Besche Skriveplass 
2008-2009  
Advokatfirmaet DLA Piper Trainee, konkursavdelingen 
2007-2008  
Leieboerforeningen Saksbehandler 
2006–2007  
Juss-Buss Medarbeider, Arbeid-, sosial- og trygderettsgruppa 

Utdanning

2009  
Universitetet i Oslo Masteroppgave innen rettsvitenskap 

Tillitsverv

2009-2011  
Rettspolitisk Forening Styremedlem 
2009-2012  
Leieboerforeningen Styremedlem 
2007-2009  
Rettspolitisk Forening Leder med spesielt ansvar for arbeids-, sosial- og trygderett 

Publikasjoner