Curriculum Vitae

print

Magnus er blant landets ledende advokater innenfor opphavsrett, varemerkerett og IKT-rett, og har blant annet erfaring som juridisk sjef hos IKT-leverandøren Atea.

Arbeidsområder

Personvern, immaterialrett, IKT og medierett  
Opphavsrett, varemerkerett, firmanavn, domenenavn, designrett, beskyttelse og utnyttelse av ny teknologi, e-handelsrett og markedsføringsrett og IT-kontrakter 
Andre  
Offentlige anskaffelser, tvisteløsning, utarbeidelse av IKT-avtaler, generell kontraktsrett og prosedyre 

Arbeidserfaring

2007-dd  
Bing Hodneland advokatselskap DA Partner, leder for IKT-, medie- og immaterialrettsavdelingen 
2005-2007  
Atea AS Den største leverandøren av IT-infrastrukturprodukter og tjenester i Norden, Advokat og leder for juridisk avdeling 
2000-2005  
Wiersholm, Mellbye & Bech advokatfirma AS Advokat og medlem av Infomediaavdelingen 
1996-1997  
Universitetet i Oslo, Institutt for Rettsinformatikk Vitenskapelig assistent 

Utdanning

1999  
Universitetet i Oslo, Juridisk fakultet Cand. jur. med spesialisering innenfor opphavsrett og IKT-rett 

Komiteer, organisasjoner, verv osv.

2011-dd  
Medlem av domeneklagenemda .NO www.norid.no/domenekonflikter/index.en.html 
2002-2005  
Redaktør www.infomedia.no 

Utvalgte publikasjoner

2018  
Forfatter (med advokat Jon Wessel-Aas) av Personvern – Publisering og behandling av personopplysninger 
2012-dd  
Forfatter av lovkommentarer for Lov om vern av kretsmønstre for integrerte kretser for Gyldendal Rettsdata 
2012-2014  
«Norway», artikkel i bok “The Technology, Media and Telecommunications Review” publisert i 2012, oppdatert i 2013 og 2014, av Law Business Research, medforfatter sammen med Jon Wessel-Aas og Olav Torvund 
2012  
«Five Important Things to Keep in Mind When Entering into Royalty Agreements», eget kapittel i boken «The Handbook of European Intellectual Property Management» utgitt av Kogan Page 
2002  
Redaktør for boken «Infomediarett», Cappelen, 630 sider publisert av advokatfirmaet Wiersholm 
1997  
Forfatter av boken «Opphavsrett i en digital verden», Cappelen, 640 sider med Anders Mediaas Wagle som medforfatter. Boken behandler spesielt dataprogrammer, databaser og Internett, herunder teknisk beskrivelse og rettslig vern 
1996  
Forfatter av boken «Opphavsrettslig vern av datamaskinprogrammer» , UiO, med Anders Mediaas Wagle som medforfatter