Curriculum Vitae

print

Marius A. Rød er selskapets managing partner. Han har bred erfaring innen fast eiendom, med særlig ekspertise innenfor eiendomsutvikling, plan- og bygningsrett og boligrett (eierseksjonsloven og borettslagsloven). Marius har også lang erfaring og arbeider i stor utstrekning med transaksjoner, kjøp/salg, leierettigheter og eiendomsmegling. Han har også spesialisering innenfor markedsføring- og kjennetegnsrett og bistår klienter med sikring av navnerettigheter mv.

Arbeidsområder

Medierett og immaterialrett  
Medie- og immaterialrett – særlig innenfor opphavsrett, varemerkerett og markedsføringsrett 
Fast eiendom  
Eiendomsutvikling, herunder kjøp/salg, megling, fradeling, seksjonering etc. Kontrakter og leierettigheter 
Andre  
Prosedyre, generell kontraktsrett, pengekrav og tvangsfullbyrdelse 

Arbeidserfaring

2013-dd  
Bing Hodneland advokatselskap DA Partner, tilknyttet virksomhetsområdene Fast eiendom &
entreprise og IT & media 
2007-2012  
Bing Hodneland advokatselskap DA Fast advokat 
2006-2007  
Namsfogden i Oslo Saksbehandler tvangsfullbyrdelse 
2002-2005  
Kvale advokatfirma DA Medarbeider 

Utdanning

2005  
University of Leicester EØS og konkurranserett, kontraktsrett 
2005  
Universitetet i Oslo Cand.jur. Spesialisering innenfor opphavsrett 

Organisasjoner, verv osv.

2012-  
Styreverv i selskaper innenfor eiendomssalg/eiendomsutvikling 

Utvalgte publikasjoner

2005  
«Bruk av tredjemanns vernede verk i reklameøyemed»