Curriculum Vitae

print

Marianne Frisvold Furuseth er tilknyttet faggruppen Fast Eiendom & Entreprise. Hun yter bistand innenfor fast eiendom som ekspert på boligrett og vil også styrke vår kompetanse innenfor plan- og bygningsrett. Marianne har mange års erfaring som seniorrådgiver i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Arbeidsområder

Boligrett; seksjonering, borettslagsrett og husleierett

Arbeidserfaring

2017-dd  
Bing Hodneland advokatselskap DA Advokatfullmektig 
2003-2017  
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Seniorrådgiver 
2002-2003  
Plan- og bygningsetaten, Oslo Spesialrådgiver 
1997–2000  
Aetat i Oslo Rådgiver 

Utdanning

1997  
Universitetet i Oslo Cand.jur. 

Organisasjoner, verv osv.

2015-dd  
Medlem i JUS fagutvalg for bolig og eiendomsrett 
2015-2017  
Leder for Akademikerne i KMD 
2013-2015  
Styremedlem i Norges Juristforbund Stat 
1998-dd  
Nestleder i Oslo turnforening 

Publikasjoner