Curriculum Vitae

print

Mari Støle Hanssen er tilknyttet faggruppene Arbeidsrett og IT og Media.

Mari har spesialisering innenfor arbeidsrettens individuelle og kollektive del. Hun skrev masteavhandling om diskriminering og forskjellsbehandling av ansatte i trossamfunn.

Arbeidsområder

Arbeidsrett  
Bistår arbeidsgivere, arbeidstakere og fagforeninger 
Immaterialrett  
Del av IT- og medierettsgruppen 

Arbeidserfaring

2015-dd  
Bing Hodneland advokatselskap DA Advokatfullmektig, arbeidsretts- og IT- og medierettsgruppen 
2014-2015  
Opera Software ASA Juridisk rådgiver HR 
2012-2014  
Opera Software ASA Fast praktikant 
2010  
Norges Røde Kors Juridisk praktikant, Folkerettseksjonen 

Utdanning

2014  
Universitetet i Oslo Master i rettsvitenskap. Spesialisering innenfor arbeidsrettens kollektive og individuelle del samt barnerett. 
2008  
Université Paul-Valéry Montpellier, Institut d'Etudes Françaises pour Etrangers, Frankrike Franske språk- og kulturstudier.