Curriculum Vitae

print

Ole har en bred forretningsjuridisk praksis med hovedvekt på bransjene fast eiendom og IKT og lang erfaring med kjøp og salg av selskaper og andre kapitaltransaksjoner, samt betydelig prosedyreerfaring.

Arbeidsområder

IKT-, medie- og immaterialrett  
Opphavsrett, varemerkerett, markedsføringsrett, kringkastingsrett, IKT-kontrakter, outsourcing, telekom og e-handelsrett (spillindustri) 
Kjøp og salg av virksomheter  
Kjøp og salg, fusjon, venture, MBO etc. 
Fast eiendom  
Eiendomsutvikling, kjøp, salg og utleie 
Prosedyre  
Prosedyreerfaring fra alle rettsinstanser i Norge 
Andre  
Profesjonsansvar, erstatningsansvar og forsikringsrett 

Arbeidserfaring

2003-dd  
Bing Hodneland advokatselskap DA Partner, tilknyttet virksomhetsområdene Fast eiendom & entreprise og IT & media 
2010  
Møterett for Høyesterett 
1997-2003  
Wikborg, Rein & Co advokatfirma DA Advokatfullmektig/advokat 

Utdanning

1996-1997  
Universitetet i Oslo, juridisk fakultet Forsker, hovedsaklig innenfor kringkastingsrett, telekommunikasjonsrett og personvern 
2008  
Norges Fondsmeglerforbund's Autorisasjonskurs Eksamen, autorisasjonsordningen – Corporate 
1995  
Universitetet i Oslo Cand. jur. 

Organisasjoner, verv osv.

2000-dd  
En rekke styreverv i nasjonale og internasjonale selskaper innenfor telekommunikasjon,

eiendomsutvikling og media 

Utvalgte publikasjoner

2009  
”Boligutleie i praksis”, Cappelen, fjerde utgave 
1997  
”Reklame og sponsing i kringkasting”, Cappelen 
1996  
“Juridiske aspekter ved elektronisk publisering” medforfatter Jon Bing 
1995  
“Personvern og straffeansvar”, Tano