Curriculum Vitae

print

Paal har bred erfaring og kompetanse innenfor de forretningsjuridiske disipliner. Han har særlig kompetanse innenfor fast eiendoms rettsforhold, herunder boligrett og entrepriserett.

Arbeidsområder

Entrepriserett  
Kontrakter, forhandling og prosedyre 
Kontraktsrett  
Kjøpskontrakter etc. 
Selskapsrett  
Kjøp og salg, fusjoner etc. 
Arbeidsrett  
Kontrakter, forhandlinger og prosedyre 
Fast eiendom  
Ledelse, utvikling, kjøp, salg og utleie 
Prosedyre  
Prosederer i alle rettsinnstanser 

Arbeidserfaring

1988-dd  
Bing Hodneland advokatselskap DA Partner, Fast eiendom og entreprise 
2003-2005  
Deltid, faglig leder for et eiendomsmeglingsselskap (næring) 
1995-2003  
Deltid, internt i et eiendomsforvaltningsselskap 
1984-1987  
Deltid, faglig leder for et eiendomsmeglingsselskap (bolig) 
1983-1987  
Advokatfirmaet Hodneland & Co Advokatfullmektig 
1981-1983  
Advokat Kaare Gorgas Advokatfullmektig 

Utdanning

1983  
Universitetet i Oslo Spesialisering innenfor skatterett 
1981  
Universitetet i Oslo Cand. jur., spesialisering innenfor lovvalg 

Organisasjoner, verv osv.

1985-dd  
En rekke styreverv innenfor handel, industri, rådgivning og fast eiendom