Curriculum Vitae

print

Rune har siden 1999 jobbet med forretningsjuridiske spørsmål, og han har særlig kompetanse innen skatte- og avgiftsrett.
I tillegg til advokat har han forelest i skatterett blant annet på Universitetet i Agder.

Arbeidsområder

Skatt  
Rådgivning til selskap og personer i forbindelse med nasjonale og internasjonale skattespørsmål. Bistand i forbindelse med bokettersyn, klage og prosess mot ligningsmyndighetene. 
Transaksjoner  
Bistand ved kjøp og salg av virksomhet, herunder utarbeidelse av selskapsdokumenter, aksjonæravtaler og transaksjonsdokumenter. 

Arbeidserfaring

2015-dd  
Bing Hodneland advokatselskap DA Partner/advokat 
2012-2015  
Advokatfirma Tofte DA Partner/advokat 
2009-2012  
Bing Hodneland advokatselskap DA Partner/advokat 
2003-2009  
Schjødt advokatfullmektig, advokat 
1999-2003  
Skatteetaten Ansatt 

Utdanning

1998  
Universitet i Oslo Cand. jur. Spesialfag i skatterett 

Organisasjoner, verv osv.

Styreverv  
2010-dd Styreleder i Tecsidel Norway AS