Curriculum Vitae

print

Svein Dale Soleng er tilknyttet faggruppene Fast Eiendom og Entreprise og IT og Media.

Soleng arbeider med små og store aktører innen eiendomsbransjen - enten det gjelder kjøp, salg, utvikling, eller tvisteløsning. Soleng bistår stadig med utvikling av loftsareal, (re-) seksjoneringer, og tvister mellom styret og eiere.

Videre arbeider Soleng med tvangsfullbyrdelse og personvern; i 2014 skrev han masteravhandlingen «Internkontroll etter personopplysningsloven § 14 – En praktisk tilnærming».

Arbeidsområder

Eiendomsrett  
Kjøp/salg, megling, utleie, eiendomsutvikling, og forvaltning 
Tvangsfullbyrdelse  
Tvangssalg av eiendom, utlegg  
Immaterialrett  
Opphavsrett, varemerkerett og markedsføringsrett  
Personvern  
Internkontroll, privatlivets fred og konsesjon  

Arbeidserfaring

2017-dd  
Bing Hodneland advokatselskap DA Advokat, fast eiendom og entrepriseavdelingen og IT & Media. 
2014-2017  
Bing Hodneland advokatselskap DA Advokatfullmektig, fast eiendom og entrepriseavdelingen og IT & Media. 
2013-2014  
Bing Hodneland advokatselskap DA Fast praktikant 
2011-2013  
Diverse forretningsjuridiske advokatfirmaer Praktikant 
2011-2013  
DLA Piper Professional Supporting Assistant 
2009-2011  
Wiersholm, Mellbye & Bech advokatfirma DA Kveldssekretær 

Utdanning

2014  
Universitetet i Oslo Master i rettsvitenskap.