Curriculum Vitae

print

Stine Helén Pettersen er tilknyttet vår faggruppe for IT og Media.

Stine bistår særlig virksomheter og aktører innenfor medie-, film- og musikkbransjen, i spørsmål om immaterialrett, medierett, markedsrett, kontraktsrett, arbeidsrett og personvern.

Hun har særlig kompetanse innenfor opphavsrett (musikk, film, tv og andre medier), varemerkerett og medierett, og har en mastergrad med spesialisering i underholdningsindustrien fra King’s College, University of London.

Arbeidsområder

Medierett og immaterialrett  
Opphavsrett (musikk, film, TV og andre medier), varemerkerett, (markedsførings-og kringkastingsrett) 
Andre  
Arbeidsrett, injurie, kontraktsrett og tvisteløsning (prosedyre) 

Arbeidserfaring

2011- dd  
Bing Hodneland advokatselskap DA Advokat, IKT-, medie og immaterialrettavdelingen 
2008- dd  
Universitetet i Oslo, Juridisk fakultet Foreleser i opphavsrett Ekstern sensor i opphavsrett 
2008-2011  
Wiersholm, Mellbye & Bech advokatfirma AS Advokatfullmektig og advokat, markeds- og
immaterialrettsavdelingen 
2007  
The International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) London, UK 

Utdanning

2008  
Universitetet i Oslo Master i rettsvitenskap med opphavsrett som spesialfag 
2006-2007  
King's College London LLM, Intellectual Property 

Organisasjoner, verv osv.

2008-2011  
Redaktør www.infomedia.no 
2007  
Generalsekretær i The ELSA Lawyer Society, www.elslawyer.org 

Utvalgte publikasjoner

2007  
”Duration of Copyright in Sound Recordings: A Misplaced Debate?”