Curriculum Vitae

print

Sunniva Lange er tilknyttet faggruppen IT og Media.

Sunniva har spesialisering innenfor opphavsrett og personvern, og skrev masteravhandling om vernet av personbilder i norsk rett. Før hun ble jurist arbeidet Lange i 12 år i TV 2s markedsavdeling.

Under studiet jobbet hun som juridisk konsulent i Huseiernes Landsforbund, og arbeider også med spørsmål knyttet til fast eiendom.

Arbeidsområder

Immaterialrett  
Opphavsrett, markedsføringsrett og varemerkerett 
Andre  
Personvern, fast eiendom, arbeidsrett  

Arbeidserfaring

2015-dd  
Bing Hodneland advokatselskap DA Advokatfullmektig,  IT & Media-avdelingen 
2014-2015  
Bing Hodneland advokatselskap DA Advokatfullmektig,  IT & Media-avdelingen 
2012-2014  
Huseiernes Landsforbund Juridisk konsulent 
2000-2012  
TV2 Markedskonsulent mv., Markedsavdelingen 

Utdanning

2015  
Universitetet i Oslo Master i rettsvitenskap, med spesialisering i opphavsrett, annen immaterialrett og personvern. 
1999  
North Park University, Chicago, USA Bachelor of Arts, fordypning i kommunikasjon og markedsføring.