Curriculum Vitae

print

Søren har lang erfaring som forretningsadvokat med særlig kompetanse innenfor arbeidsrett og skatterett.

Arbeidsområder

Arbeidsrett  
Kollektiv arbeidsrett, tariffrevisjoner og lønnsforhandlinger 
Skatterett  
Generelle skatteråd, spesialisering innen klager til skattemyndighetene på vegne av både selskap
og privatpersoner 
Prosedyre og tvisteløsning  
Prosedyre for ordinære domstoler, særlig innen arbeidsrett, men også innen
skatterett, erstatningsrett og familierett 

Arbeidserfaring

2009-dd  
Bing Hodneland advokatselskap DA Partner, Arbeidsretts- og Skatt og avgiftsavdelingen 
1999-2006  
Wiersholm, Mellbye & Bech advokatfirma AS Advokatfullmektig 
1998-1999  
Bærum ligningskontor Underdirektør, leder av juridisk avdeling 
1994-1998  
Bærum ligningskontor Førstekonsulent og kontorsjef, juridisk avdeling 

Utdanning

1994  
Universitetet i Oslo Cand.jur, arbeidsrett (valg- og spesialfag)