Curriculum Vitae

print

Veslemøy Aga er tilknyttet faggruppen IT & Media.

Veslemøy har spesialisering innenfor menneskerettigheter og skrev masteravhandling om det objektive redaktøransvar på internett.

Før hun ble jurist arbeidet hun i fem år som journalist i Dagens Næringsliv. Veslemøy har også erfaring som juridisk rådgiver ved Nasjonal institusjon for menneskerettigheter.

Arbeidsområder

Personvern, medierett og immaterialrett  
 

Arbeidserfaring

2015-dd  
Bing Hodneland advokatselskap DA Advokatfullmektig,  IT & Media-avdelingen 
2014-2015  
Nasjonal institusjon ved Norsk senter for menneskerettigheter Juridisk rådgiver 
2007-2012  
Dagens Næringsliv Journalist 

Utdanning

2014  
Universitetet i Oslo Master i rettsvitenskap. Spesialisering innenfor menneskerettigheter, folkerett og allmenn rettsteori. 
2004  
Universitetet i Bergen Spansk språk og latinamerikastudier 

Verv og organisasjonsarbeid

2013-dd  
Amnesty International Norge Nestleder i styret