Curriculum Vitae

print

Vegar Waage er tilknyttet faggruppene IT & Media og Fast Eiendom & Entreprise.

Vegar skrev masteroppgave om konsumpsjon av opphavsmannens spredningsrett ved digitale overføringer.

Arbeidsområder

Immaterialrett, personvern og eiendomsrett

Arbeidserfaring

2016  
Bing Hodneland advokatselskap DA Advokatfullmektig 
2015  
Bing Hodneland advokatselskap DA Studentpraktikant 
2013-2014  
Jussformidlingen Saksbehandler 
2008-2015  
TV 2 ASA Diverse stillinger tilknyttet nyhet- og sportsredaksjonene 

Utdanning

2015  
Universitetet i Bergen Master i rettsvitenskap, spesialisering i opphavsrett og EU-rett 
2011  
Universitetet i Bergen Bachelor i film- og tv-produksjon, spesialisering som produsent 
2010  
University of Melbourne Journalism and Political Science