Kompetanse

 • IT & Media

  Bing Hodnelands avdeling for IT & Media utgjør et fagmiljø som er viet til kultur-, medie- og IT-bransjens juridiske behov. Kompetansen er bygget opp gjennom mange år med bistand til Norges ledende aktører på dette feltet.

  Les mer

 • Fast eiendom & entreprise

  Bing Hodnelands avdeling for Fast Eiendom & Entreprise yter juridisk bistand knyttet til eierskap, drift og utvikling av fast eiendom samt til entreprenører, byggherrer og konsulenter i alle faser av entrepriseprosjekter. Vår bistand er tuftet på faglig styrke, bransjekunnskap og kommersiell forståelse.

  Les mer

 • Selskapsrett & transaksjoner

  Selskapsrettslige spørsmål kan oppstå i de fleste virksomheter, og Bing Hodneland bistår både virksomheter og organisasjoner med dette. Våre advokater har bred transaksjonserfaring og anbefales jevnlig av internasjonale rankingfirmaer.

  Les mer

 • Arbeidsrett

  Bing Hodnelands avdeling for arbeidsrett har kompetanse innen alle de rettsområder som berører norsk arbeidsliv. Vi bistår fagforeninger, arbeidstakere, bransjeorganisasjoner og arbeidsgivere i både kollektiv og individuell arbeidsrett. Våre advokater har prosedert saker på dette feltet for alle de ordinære domstoler fra tingrett til Høyesterett. Vi har også bistått klienter ved rettstvister for Arbeidsretten.

  Les mer

 • Skatt & avgift

  De fleste økonomiske virksomheter og transaksjoner har en skatte- og avgiftsrettslig side. Vi sørger for at dette blir tatt hensyn til. Vår skatt- og avgiftsavdeling har omfattende erfaring med å gi råd og praktiske løsninger til våre klienter.

  Les mer

 • Tvisteløsning

  Ikke alle uenigheter lar seg løse gjennom forhandling. Da kan det være nødvendig å løse tvisten ved å gå til domstolene eller andre tvisteløsningsorganer.

  Les mer