Arbeidsrett

I forholdet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere oppstår det ofte problemstillinger der personvern og ytringsfrihet er sentrale, for eksempel i varslingssaker, arbeidsmiljøundersøkelser eller individuelle personalsaker. Våre arbeidsrettsadvokater kan da trekke på spisskompetansen som flere av advokatene i vår avdeling for IT og medierett innehar på disse rettsfeltene.

Vi holder også jevnlig kurs og foredrag for arbeidsgivere, fagforeninger og interesse- og kompetanseorganisasjoner innenfor hele det arbeidsrettslige fagfeltet. Våre advokater underviser dessuten i arbeidsrett på Høyskolen i Oslo Akershus, og vi fungerer som sensor ved masteroppgaver i arbeidsrett ved Universitetet i Oslo.

Medarbeidere

John Steffen
Gulbrandsen

partner | advokat (H)

Søren
Olsen

partner | advokat

Alf Kåre
Knudsen

partner | advokat

Christian
With

partner | advokat

Stine Helén
Pettersen

partner | advokat

Benedicte
Langford

senioradvokat

Mari
Støle Hanssen

advokat, permisjon

Limita
Lunde

advokatfullmektig

Ida Maria
Rudjord

advokatfullmektig

Rikke Skjørshammer
Klafstad

advokatfullmektig