Selskapsrett & transaksjoner

Vi gir råd og praktisk bistand til gjennomføring innenfor alle områder av selskapsretten: Valg av selskapsform og transaksjonsmodell, aksjetransaksjoner, virksomhetsoverdragelser, due diligence, aksjonæravtaler, aksjonærkonflikter, kapitalendringer, samt fusjoner/fisjoner og omdanning av virksomhet. Bing Hodneland bistår også ved transaksjoner på tvers av landegrenser.

Våre klienter omfatter selskaper, stiftelser, ideelle organisasjoner, styremedlemmer, investorer, personlig næringsdrivende og privatpersoner. Vi bistår innen alle bransjer og representerer kjøpere, selgere og fusjonerende/fisjonerende parter. Vårt team samarbeider tett med de øvrige advokatene i Bing Hodneland, for å ivareta alle sider av en sak.

Medarbeidere

Frode
Heggdal Larsen

partner | advokat

Ole
Tokvam

partner | advokat (H)

Jarle
Edler

partner | advokat

Rune
Andersen

partner | advokat

Camilla
Fiskevoll

partner | advokat

Marius A.
Rød

partner | advokat

Knut
Hodneland

partner | advokat

Hanne
Reese Holm

advokat