Skatt & avgift

Vår faggruppe for skatt og avgift består av dyktige advokater med bred og allsidig bakgrunn fra privat og offentlig virksomhet. Vi har i en årrekke bistått klienter med optimalisering av skatte- og avgiftsbelastningen, både i forbindelse med transaksjoner og gjennom generell rådgivning. I tillegg bistår vi ved tvister med skatte- og avgiftsmyndighetene på alle nivåer, både kontrollsaker, klagesaker og saker for domstolene. Våre advokater er også ettertraktede forelesere, kursholdere og forfattere av fagartikler.

Vi dekker alle sentrale områder innen nasjonal og internasjonal skatte- og avgiftsrett: Bedrifts- og selskapsbeskatning, merverdiavgift, valg av selskapsform, fusjoner/fisjoner og omdanning av virksomhet, samt omstrukturering og reorganisering.

Vi bistår klienter innen alle bransjer, og våre klienter omfatter selskaper, investorer, personlig næringsdrivende og privatpersoner. Vi samarbeider også tett med Bing Hodnelands bransjeavdelinger for Fast Eiendom & Entreprise og IT & Media, og har særlig kompetanse innenfor disse områdene.

Medarbeidere

Søren
Olsen

partner | advokat

Frode
Heggdal Larsen

partner | advokat

Rune
Andersen

partner | advokat

Camilla
Fiskevoll

partner | advokat

Hanne
Reese Holm

advokat