Tvisteløsning

Vi mener at det styrker grunnlaget for vår øvrige juridiske rådgivning, at våre advokater jevnlig prosederer saker i domstolene. Der kommer problemstillinger «på spissen» og argumentene blir prøvd. Vi legger derfor stor vekt på denne delen av advokatrollen, også i vår interne kompetanseutvikling.

Vi bistår i tvisteløsning og prosedyre innenfor alle våre fagområder. At vi har advokater med særlig kompetanse på sine respektive områder, gjør oss i stand til å gi klientene gode og trygge råd i alle stadier i en tvist. Det er like viktig å kunne gi råd om når man ikke bør la en sak gå til domstolene, som å kunne gi råd om hvilke tvisteløsningsorganer en sak bør bringes inn for.

Våre advokater har erfaring fra de fleste tvisteløsningsorganer. Dette omfatter alternativ tvisteløsning og mekling, diverse klagenemnder, jordskifterett, voldgiftsrett og de alminnelige domstolene. Tre av våre partnere har møterett for Høyesterett.

Medarbeidere

Paal I.
Haugaard

partner | advokat

John Steffen
Gulbrandsen

partner | advokat (H)

Søren
Olsen

partner | advokat

Arne
Sørsdahl

partner | advokat

Mathias
Lilleengen

partner | advokat

Ole
Tokvam

partner | advokat (H)

Jarle
Edler

partner | advokat

Stine Helén
Pettersen

partner | advokat

Eirik
Gåskjønli

senioradvokat