Bing Hodneland inviterer studenter til eksamensseminar i markedsrett!

Bing Hodneland er et advokatselskap som blant annet arbeider særlig med saker innenfor immaterialrett og markedsføringsrett. Studenter i faget markedsrett inviteres med dette til eksamensseminar.    

Tid: Torsdag 14. april fra klokken 16.00
Sted: Bing Hodnelands lokaler, Fridtjof Nansens plass 4.

Manuduksjonen vil ha fokus på verkshøydevurderingen i åndsverkloven, særpregskravet i varemerkeloven og etterligningsvernet i markedsføringsloven § 30. Vi gjennomgår også en eksamensoppgave og deler ut mønsterbesvarelse. 

Vi serverer øl og pizza fra klokken 16.00 og setter i gang med seminaret
kl. 16.30. Send en e-post til jrh@binghodneland.no for påmelding innen
10. april. Begrenset antall plasser – førstemann til mølla.


Velkommen!

Kontaktpersoner

John Steffen
Gulbrandsen

partner | advokat (H)

Stine Helén
Pettersen

partner | advokat

Knut
Hodneland

partner | advokat

Vegar
Waage

advokat

Sunniva
Lange

advokatfullmektig