Forslag til ny eierseksjonslov

Regjeringen ved kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag sluppet forslag til ny eierseksjonslov. Eierbegrensningen på to seksjoner foreslås behold, men leietakers kjøperett foreslås fjernet. Bing Hodneland advokatselskap DA har deltatt i lovforslagsarbeidet og har avgitt to utredninger på bestilling fra departementet. Les mer om lovforslaget her. Utredningene finner du her.

 

 

Forfatter

Knut
Hodneland

partner | advokat

 

Kategori
nyheter
Krediteringer

Illustrasjon: http://pixabay.com/no/leiligheter-h%C3%B8yhus-byen-bygningen-140422/