Manuduksjon markedsrett jur1285 og opphavsrett jus5810

I Bing Hodneland arbeider vi særlig med saker innenfor immaterialrett og markedsføringsrett. Studenter i fagene markedsrett (jur1285) og opphavsrett (jus5810) inviteres med dette til eksamensseminar.    

ARRANGEMENTET ER AVLYST GRUNNET SYKDOM

Studenter som har lyst til å komme innom vårt kontor og hente en mønsterbesvarelse i opphavsrett, er velkommen til det.

Tid: Torsdag 8. november 2018 kl. 16.00 – 19.00 (servering av mat fra kl 15.45)

Sted: Bing Hodnelands lokaler, Fridtjof Nansens plass 4.

Manuduksjonen vil ta utgangspunkt i en gjennomgang av disse eksamensoppgavene:

I denne gjennomgangen vil vi kort redegjøre for vilkårene for at frembringelser skal få vern etter åndsverkloven og varemerkeloven, samt hvordan generalklausulen i markedsføringsloven § 25 kan supplere vernet etter de ovennevnte lovene.

Vi serverer mat og drikke fra klokken 15.45. Seminarstart: kl. 16.00.
Send en e-post til jrh@binghodneland.no for påmelding innen onsdag 7/11.
Begrenset antall plasser – førstemann til mølla.

Velkommen!

Kategori
nyheter
Krediteringer

Illustrasjon: Illustrasjon: https://pixabay.com/en/to-read-the-book-library-reading-2784895/