SEMINAR 05.11.15: Urban boligutvikling

Bing Hodneland holder foredrag om trender og særlige trekk ved urban eiendomsutvikling, med hovedvekt på boligutvikling i byer. Foredraget vil blant annet omhandle:

  • politiske trender for byutvikling, økonomiske betraktninger og risikofaktorer,
  • organisering av boligprosjekter,
  • valg av entreprisemodell og valg av entreprenør,
  • fordeling av infrastrukturkostnader i et utbyggingsområde,
  • hva kjøpekontrakten til boligkjøper må ta høyde for, og
  • hvordan tilby leiligheter folk vil ha.

Foredragsholdere er advokatene fra Bing Hodnelands avdeling for fast eiendom og entreprise.

Tidspunkt: 5. november kl. 15.00-18.30, med etterfølgende enkel servering og mingling.

Sted: Bing Hodnelands lokaler i Fridtjof Nansens plass 4, 7. etasje.

Påmelding innen 30. oktober til mya@binghodneland.no. Det er begrenset antall plasser, førstemann til mølla.

Seminaret er gratis.

Forfattere

Frode
Heggdal Larsen

partner | advokat

Ole
Tokvam

partner | advokat (H)

Jarle
Edler

partner | advokat

Camilla
Fiskevoll

partner | advokat

Alf Kåre
Knudsen

partner | advokat

Marius A.
Rød

partner | advokat

Knut
Hodneland

partner | advokat

Ingrid Therese
Hopsø

advokat

Eirik
Gåskjønli

senioradvokat

Svein Dale
Soleng

advokat

Julia
Onsager-Andersen

advokat

Kategori
nyheter
Krediteringer

PUBLICDOMAINPICTURES VIA PIXABAY. CC0.