Vi ønsker tre nye advokatfullmektiger velkommen!

Bing Hodneland fortsetter å vokse og siste tilskudd kommer i form av tre nyutdannede fullmektiger fra UiO og UiB.

Hermon Melles, Jenny M. Solgaard, Rikke Skjørshammer Klafstad

 

Rikke Skjørshammer Klafstad var ferdig på UiO i 2018 og skrev masteravhandling med tittel «Arbeidsgivers plikter ved oppsigelse i privat og offentlig virksomhet» og skal utgjøre en del av Bing Hodnelands team innen arbeidsrett. Rikke skal også være tilknyttet vår avdeling for fast eiendom og entreprise etter å ha vært praktikant hos oss under studiet.

Bing Hodnelands avdeling for IT og media har også fått nye tilskudd i form av to nye fullmektiger:

Jenny Marie Solgaard har vært ansatt hos oss i flere år både som kveldssekretærer og praktikant, og leverte før jul masteravhandling med tittel «Innebar HR-2018-1036-A en endring av arbeidstidsbegrepet i norsk rett?».  Jenny begynte som advokatfullmektig i januar 2019 og skal også være tilknyttet vårt arbeidsrettsteam.

Hermon Melles skal også være tilknyttet avdelingen for IT og media og kommer fra UiB. Hermon skrev i 2018 masteravhandling om opphavsrett og markedsføring med tittel «Har vi rett til å få vite hva roboter tenker? Retten til forklaring ved automatiserte avgjørelser etter GDPR». Hermon har også tidligere vært praktikant hos oss.

Velkommen!