Historie

1897  
Knut Dybwad (1870-1959) starter egen advokatvirksomhet i Tollbugt 17.
 
1909  
Jørn Ording (1880-1939) trer inn som partner (Dybwad & Ording) og kontoradressen er Kirkegaten 20.
 
1929  
Ernst Hodneland (1901-1985) ansettes som fullmektig.
 
1939  
Dybwad & Ording flytter til Øvre Slottsgate 18-20 (ca 1/3 av 4. etg) fra Kirkegaten 20.

Jørn Ording dør.

Blant vesentlige klienter i de ca 40 år var Den Norske Lægeforening, Hoff gård og Smestad gård.

Bankkrisen på 1920-tallet ga også store bobestyreroppdrag, som i Hønefos & Oplands Privatbanks konkursbo.  

1941  
Ernst Hodneland trer inn som partner (Dybwad & Hodneland).
 
1943  
Ernst Hodneland arresteres og sitter fengslet i tre uker for å ha prosedert på og fått medhold av skjønnsrettens flertall i at en endringslov til Odelsloven (lex Øverland), gitt av okkupasjonsmakten, var folkerettsstridig.
 
1959  
Knut Dybwad dør, og virksomheten forsetter under navnet Høyesterettsadvokat Ernst Hodneland.
 
1976  
Per P. Hodneland begynner som fullmektig.

De vesentligste klienter i 1950-, 1960- og første halvdel av 1970-årene var Vestfos Cellulosefabrik AS, Hoff Sameie, Smestad Sameie og Norsk Gulf AS.  

1978  
Per P. Hodneland blir partner i 1978 (Hodneland & Hodneland Advokatfirma MNA).
 
1989  
Advokatfirmaet Hodneland & Co ANS registreres som firmanavn.

Utad et firma, innad mer et kontorfellesskap for de på det meste åtte deltagere.

Hodneland & Co flytter inn i hele tredje etasje i Øvre Slottsgate 18-20. 

2003  
Advokatfirmaet Hodneland & Co DA etableres.
 
2006  
Etter at seks nye partnere i løpet av 2003-2006 trådte inn i det som da også innad ble et reelt partnerskap og flere fullmektiger ble ansatt, var det blitt mer enn fullt i lokalene i Øvre Slottsgate 18-20.

Hodneland & Co DA flytter til Stortingsgaten 4. 

2011  
Hodneland & Co DA fusjonerer med Bing & Co Advokat og Konsulentselskap DA

Firmanavnet endres til Bing Hodneland advokatselskap DA fra 1. januar 2011

Totalt er det ved utgangen av 2011 16 partnere fra 1. januar etter at John S. Gulbrandsen kom fra Wiersholm, Jon Wessel-Aas kom fra NRK, Frode Heggdal Larsen kom fra Schjødt og tre nye partnere – med professor Jon Bing (1944-2014) som den mest kjente – kom fra Bing & Co.

Bing Hodneland flytter til Fridtjof Nansens plass 4.  

2012  
Ved 115-årsjubileet er firmaet endret fra en advokatvirksomhet med fast eiendom som eneste dominerende rettsfelt til et advokatselskap med et solid ben til, IT- og mediasektoren.
 
2014  
Jon Bing dør.

Bing Hodneland teller 25 advokater/advokatfullmektiger, totalt 34 ansatte.
 

2016  
Bing Hodneland vokser – og utvider lokalene mot Fridjof Nansens plass! Nå er vi 29 advokater/advokatfullmektiger og totalt 37 ansatte.