Samarbeidspartnere

 

Vi samarbeider jevnlig med advokater og advokatfirmaer i andre land i enkeltsaker.

Våre advokater har dessuten – innenfor sine respektive fagfelt – opparbeidet seg gode faglige internasjonale nettverk. Ved behov vil vi gjennom disse kunne trekke inn eller henvise til relevant advokatbistand utenfor Norge. En styrke er at vi i den sammenheng ikke er bundet av noen avtaler om eksklusivt samarbeid med bestemte advokater eller advokatfirmaer. Derfor vil vi alltid kunne anbefale den ekspertisen som er best egnet for å bistå våre klienter i den enkelte sak.

Pro bono-avtale med Norges Røde Kors

Bing Hodneland har inngått en avtale om gratis juridisk bistand til Norges Røde Kors. På den måten ønsker vi å støtte Røde Kors’ viktige humanitære arbeid. Avtalen legger til rette for at vi styrker vår kompetanse med hensyn til humanitært arbeid, og til at våre medarbeidere kan få muligheten til å å bidra med frivillig arbeid som ledd i arbeidshverdagen.