Samfunnsansvar

Miljøvern

Bing Hodneland er et grønt advokatfirma. Vi var derfor det første advokatfirmaet som ble medlem av Svanemerkets innkjøperklubb.

Medlemskap i innkjøperklubben innebærer at Bing Hodneland prioriterer å kjøpe produkter som er Svanemerket og alltid velger miljøvennlige produkter der det er mulig. Mer informasjon om Miljømerking og Svanemerket finnes her.

Bing Hodneland har også utarbeidet en egen miljøstrategi i prosessen for å bli et enda grønnere advokatfirma.

Pro bono-avtale med Norges Røde Kors

Bing Hodneland har inngått en avtale om gratis juridisk bistand til Norges Røde Kors. På den måten ønsker vi å støtte Røde Kors’ viktige humanitære arbeid. Avtalen legger til rette for at vi styrker vår kompetanse med hensyn til humanitært arbeid, og til at våre medarbeidere kan få muligheten til å bidra med frivillig arbeid som ledd i arbeidshverdagen.

Ideelle og kulturelle verv og styreengasjementer

Flere av partnerne i Bing Hodneland engasjerer seg også på ideell og kulturell basis. Blant styreengasjementer kan nevnes:

  • Advokatforeningens lovutvalg for IKT og personvern
  • Advokatforeningens lovutvalg for immaterial- og markedsføringsrett
  • Rådet for Norsk senter for menneskerettigheter
  • Yngvar og Aagot Bondoffs Legat

Donasjoner

De ansatte i Bing Hodneland velger hvert år et veldedig formål som de donerer sin julegave fra firmaet til.

2018: Sykehusklovnene

2017: Kreftforeningens Blå Sløyfe aksjon

2016: Kreftforeningen

2015: SOS Barnebyer

2014: Leger uten grenser

2013: Kreftforeningen

icj_logo