Veiledende priser

Veiledende priser for advokattjenester mv., gjeldende fra 1.1.2019

Timepris for det enkelte oppdrag vil fastsettes ut fra en vurdering av oppdragets art, tidspunkt for utførelse, fagområde og medarbeider som utfører oppdraget. Det vil bli utarbeidet en oppdragsbekreftelse hvor timepris angis og hvor de alminnelige vilkår for oppdraget for øvrig angis.

Nedenstående priser er de veiledende priser som er utgangspunkt for fastsettelse.

Partner  
fra kr 2.750 til 4.100 per time 
Advokat  
fra kr 1.900 til 3.200 per time 
Adv.flm.  
fra kr 1.750 til 2.900 per time 
Andre  
fra kr 950 til 1.600 per time 

Alle priser er oppgitt uten merverdiavgift. Avtalte timepriser vil normalt bli oppjustert årlig fra 1.januar.